Код PHP Pro в Луцьку, навчання PHP-розробці з зайнятістю | ITEA Lutsk

Курс PHP Pro

Старт навчання
Старт курсу запитуйте в адміністрації
108 год. по 2-3 рази на тиждень

Після курсу Ви зможете:

 • Використовувати мову PHP для найрізноманітніших завдань
 • Писати складні проєкти, використовуючи фреймворки
 • Запускати власний проєкт і працювати над ним
 • Претендувати на посаду Junior Developer в ІТ-компаніях
 • Знаходити проєкти на фрілансі та презентувати себе роботодавцеві

Програма курсу:

1. Вебдодатки та роль мови PHP в роботі з ними

 • Як влаштований інтернет?
 • Клієнт-серверна архітектура
 • Налаштування ПО

2. Основи мови PHP

 • Змінні, константи
 • Вирази, оператори
 • Типи даних та приведення типів
 • Керівні конструкції

3. Робота з масивами

 • Цикли
 • Масиви
 • Робота з асоціативними масивами

4. Основи роботи із системою

контролю версій


5. Функціональне програмування

 • Функції
 • Область видимості змінних
 • Суперглобальні змінні
 • Сувора типізація

6. Огляд вбудованих функцій

 • Огляд вбудованих функцій (функції для роботи з рядками та масивами)
 • Рекурсія
 • Стилі кодування

7. Фільтрація, валідація даних і робота з формою

 • Робота з веб-формами
 • Приймання й оброблення даних від користувача
 • Фільтрація та валідація даних
 • Основи протоколу HTTP
 • Що собою являють заголовки відповіді й запиту?

8. Робота з файловою системою

 • Робота з файловою системою
 • Читання та записування даних до файлу

9. Cookies, Sessions

 • Регулярні вирази
 • Робота з cookie
 • Sessions
 • Відмінності sessions від cookies, їхнє спільне використання

10. Реляційна модель баз даних

 • SQL — мова запитів
 • Запити на вибірку даних
 • Робота з JOIN
 • Робота з множинами

11. Основні запити SQL

 • Запитиз Group by, Having
 • Запити DDL

12. MySQL: Системи управління базами даних (СУБД)

 • Нормалізація, цілісність даних
 • Транзакції
 • MySQL: системи управління базами даних
 • Надсилання запитів до СУБД за допомогою PHP

13. Робота над спільним проектом «Інтернет-магазин»

 • Робота над спільним проектом «Інтернет-магазин» (Тривалість: 3 уроки)
 • Розбір архітектурних рішень в проекті
 • Знайомство з шаблонами відображення

14. Створення CMS

 • Створення CMS у проекті

15. Хостинг

 • Надсилання пошти
 • Хостинг
 • Системи контролю версій
 • Робота з XML, JSON

16. Основи Linux

 • Налаштування Ubuntu
 • Серверна та десктопна версії
 • Базові команди Linux
 • Встановлення веб-сервера Nginx
 • Встановлення PHP
 • Встановлення MySQL
 • Деплой Symfony-додатку на DigitalOcean

17. Основи Git

 • Встановлення та налаштування
 • Команди Git
 • Огляд GitHub, GitLab и Bitbucket
 • Створення проекту и заливка на GitHub

18. Composer

 • Встановлення та налаштування
 • Автозавантажувач класів
 • Огляд офіційного репозиторія Packagist
 • Створення власних пакетів

19. PHP 7.x

 • Нові можливості PHP 7.0
 • Нові можливості PHP 7.1
 • Нові можливості PHP 7.2
 • Нові можливості PHP 7.3
 • Нові можливості PHP 7.4

20. ООП

 • Інкапсуляція
 • Спадкування
 • Поліморфізм
 • Класи і Об’єкти
 • Абстрактні класи
 • Інтерфейси
 • Методи класу
 • Статичні методи
 • Магічні методи
 • Константи
 • Трейти
 • Винятки
 • Неймспейси
 • Автозавантаження
 • Композиція замість наслідування

21. Стандарти PSR

 • Огляд стандартів PSR-0, PSR-4 і PSR-1, PSR-2

22. Шаблони проектування, SOLID, DRY, KISS, YAGNI

 • Основні породжуючі шаблони
 • Основні структурні шаблони
 • Основні поведінкові шаблони

23. Reflection API

 • PHPDoc
 • phpDocummentor
 • Анотації

24. Standard PHP Library (SPL)

 • Структури даних
 • Ітератори
 • Основні класи і функції

25. Безпека в PHP

 • Основні типи атак
 • Шифрування
 • Хешування
 • Стандартні практики щодо захисту веб-додатків
 • Symfony Security компонент

26. Налагодження, попередження помилок, профілювання, оптимізація

 • Які бувають типи помилок в PHP, ієрархія класів винятків
 • Конструкція try-catch-finally
 • Створення власних класів винятків
 • Логування помилок і його важливість
 • Профілювання коду
 • Налагодження xDebug, аналіз чужого коду

27. REST

 • Огляд архітектури REST
 • Модель зрілості REST-сервісів
 • HATEOAS
 • Стандарт HAL
 • Специфікація JsonAPI
 • Клієнт Guzzle
 • FOSRestBundle для Symfony

28. Тестування

 • Юніт тести
 • Функціональні тести
 • Фреймворки для тестування Codeception, PHPUnit, Symfony PHPUnit Bridge

29. CI сервіси: Travis CI, Scrutinizer CI


30. Використання Docker. Контейнеризація додатків

 • Введення в Docker
 • Що таке контейнер?
 • Відмінність Docker від Vagrant
 • Вступ в docker-compose
 • Створення LEMP стека на базі docker

31. СУБД MySQL

 • Об’єднання таблиць
 • Індекси
 • Оптимізація запитів і команда EXPLAIN
 • Транзакції
 • Тригери і збережені процедури
 • Двигуни InnoDB & MyISAM

32. Сервісна архітектура

 • Поняття сервісів
 • Контейнери
 • Dependency Injection

33. Огляд популярних фреймворків

 • Zend Framework
 • Yii
 • Framework Phalcon
 • Laravel Framework
 • Framework Symfony

34. MVC і Symfony 4 фреймворк

 • Встановлення та налаштування
 • Створення простої сторінки
 • Роутинг
 • Twig
 • Doctrine ORM

35. Компоненти Symfony

 • Yaml
 • Filesystem
 • Finder
 • Console
 • Process
 • PHPUnit Bridge
 • Validator
 • Form

36. Як скласти резюме і пройти співбесіду

 • Структура резюме
 • FAQ
 • Як вести себе на співбесіді
 • Основні помилки на співбесіді
 • Урок англійської мови №1
 • Урок англійської мови №2
 • Урок пошуку роботи

* Примітка: зазначені знижки не сумуються з іншими діючими акціями та спеціальними пропозиціями. Знижка застосовується тільки до нових заявок та при умові повної оплати курсу. Якщо у Вас виникли питання, звертайтеся за консультацією до наших менеджерів!

spinner-it

На жаль, у звязку з війною ІТЕА завершила свою діяльності в Україні.

This will close in 20 seconds